Tag Archives: mindful

Hoe Richard ervoer dat er voor het oplossen van zijn problemen meer nodig was dan een pilletje.

Tijdens mijn ‘project 12’ stel ik gedurende 12 maanden aan 12 mensen de vraag wat zij doen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven. Met Richard voer ik het vierde gesprek.

Richard

Tot voor kort kende ik Richard niet. We kregen contact door een mailtje die hij mij stuurde met de vraag of ik hem op de hoogte wilde houden van hetgeen ik doe. De woorden die Richard in zijn mail koos en zijn opvallende naam richART | k u n s t v e r r i j k t trokken mijn aandacht. We schreven wat mailtjes aan elkaar en opeens kwam het idee bij mij op om Richard te vragen of ik hem mocht spreken over de vraag: “Wat doe jij om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven?”.

Drie levensfases

Sinds zijn studententijd, herkent Richard drie fases in zijn leven:

 • Fase 1: de fase waarin hij alles kon doen zoals werken en zijn kinderen laten opgroeien.
 • Fase 2: de fase waarin hij ziekte ervaart (start in 2007).
 • Fase 3: de fase waarin hij weet waarop hij moet letten om harmonie te ervaren.
Alles kan

De eerste fase is te omschrijven als een fase waarin alles kan. Richard werkt als apotheker en heeft op een gegeven moment meerdere apotheken onze zijn hoede. Daarnaast heeft hij een gezin met vier opgroeiende kinderen. Ook verricht hij activiteiten buiten werk en gezin om. Hij is een actieve bij. Hij kan alles en doet ook alles.

Ziekte

Eind 2008 stort Richard in elkaar. Het gaat mis in zijn hoofd. Hij ervaart een burn-out. Er volgen zeven zware jaren met depressies, angststoornissen en psychoses. Ook ontdekt hij dat hij een vorm van autisme heeft, Aperger.

Pillen

Veel mensen denken en/of hopen dat een pilletje al hun problemen oplost. Helaas, er komt vaak meer bij kijken. Als apotheker ervaart Richard nu ook zelf dat hij, naast het nemen van medicatie, zijn leefstijl moet aanpassen om weer balans te creëren in zijn leven. Concreet betekent dit voor Richard het stap voor stap realiseren van:

 • Regelmaat in zijn leven;
 • Het vermijden van stress;
 • Gezondere voeding;
 • Voldoende beweging.

Richard werd huisman en geleidelijk aan weer levensgenieter. Inmiddels houdt hij de balans in stand door de aanpassingen die hij doorvoerde in zijn levensstijl.

Leren

Een periode van leren breekt aan. Richard leest, bijvoorbeeld: “de kracht van het NU” van Eckart Tolle en de woorden van Neale Donald Walsch uit “een ongewoon gesprek met God” raken hem diep. Hij bestudeert verschillende religies, verdiept zich in de werking van sociale media o.a. Facebook en volgt een cursus mindfulness. Mindfulness leven past goed bij hem, het brengt hem rust en harmonie. Ook start hij met het maken van en werken met kunst. Het blijkt voor hem een manier te zijn om gevoelens kwijt te raken. Hij stopt gevoelens in verschillende kunstvormen – dichten schetsen, schilderen, fotografie – en dan is hij het kwijt. Richard leert dat hij er beetje bij beetje wel komt. Wat Richard vanaf het begin van zijn ziekte inspiratie gaf om ‘te genezen’ is deze spreuk “let the beauty we love be what we do” | poetry by Rumi, 13e eeuwse perzische Mysticus.

Levensstijl          

In 2016 rond Richard zijn periode van ziekte af. Inmiddels weet hij waar hij op moet letten en ontstaat er weer harmonie. Het plezier in het leven komt weer terug. Richard weet dat als hij in structuur functioneert het goed gaat en dat als dingen anders gaan dan de routine, het mis kan gaan. Hij gelooft in het durven loslaten en vervolgens kijken wat er gebeurt. Ook gelooft hij in een mindful leefstijl. Het zorgt dat Richard meer in het moment leeft en zich minder zorgen maakt over het verleden en de toekomst. Ook de ademhalingsoefening doen hem goed. Hij leeft nu zoveel mogelijk zoals de TAO: “bereik alles onbewust zonder iets bewust te doen.”

“Herrezen”

 

In het proces van zijn ziekte ontdekte hij dat zowel in donker als in licht schoonheid te vinden is. Deze ontdekking maakt dat schoonheid nu de leidraad is van de Kunst die hij maakt. Wat is schoonheid? Het is schoonheid in de werkelijkheid van Richard.

Droom

Richard droomt weer. Wat hem opviel tijdens zijn verblijf op de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) was dat de wereld van een patiënt met een psychiatrische ziekte heel klein wordt. Richard ervoer dat als beangstigend. Hij is er dan ook stellig van overtuigd dat als de PAAZ anders ingericht wordt, dat mensen dan sneller beter worden. Het is Richard zijn droom dat er centra komen op het platteland in en nabij de Natuur voor mensen met psychische problematiek en hun naasten, die daar hun dagbesteding kunnen ervaren. De geneeskrachtige werking die van de Natuur en naastenliefde – AANDACHT, leven in het Nu – uitgaan wordt zijns inziens nog te vaak onderschat.

Meer

Wil je meer lezen hoe anderen verantwoordelijkheid nemen voor hun leven? Bekijk dan project 12 om de verhalen van Ineke, Maartje, mevrouw Ten Kate en Peter te lezen.

Ben je geïnteresseerd in werk van richART | k u n s t v e r r i j k t, kijk dan bijvoorbeeld op zijn site.

Wil je Richard helpen bij het realiseren van zijn droom? Mail dan naar Contact@CarolinevanBemmel.com

Wil jij met mij delen wat jij doet om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven? Stuur dan een mailtje naar Contact@CarolinevanBemmel.com

BewarenBewaren

Hoe Maartje omging met het obstakel: kanker.

Tijdens mijn ‘project 12’ stel ik gedurende 12 maanden 12 mensen de vraag wat hij of zij doet om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar leven. Dit stuk gaat over Maartje.

Verantwoordelijkheid nemen

De afgelopen weken schoot meerdere malen de naam Maartje door mijn hoofd. De naam van een vrouw (32) met wie ik drie jaar geleden in een project samenwerkte. Destijds viel Maartje mij op. Ze mediteerde. En dat was iets wat, zover ik weet, toen nog niet zo bekend en populair is als nu. Ondanks dat ik niet kon plaatsen waarom haar naam al een paar keer door mij hoofd schoot, besloot ik haar een LinkedIn berichtje te sturen. Ik vroeg haar of ik haar mocht spreken over de vraag: “Wat doe jij om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven?”

Bizar jaar

Maartje reageerde vrijwel direct dat ze het leuk vond dat ik aan haar dacht. Dat ze zich in ieder geval vereerd voelde. Ook schreef ze dat ze een bizar jaar had gehad waarin ze veel aan meditatie had gehad. Ze had afgelopen juli ontdekt dat ze Non-Hodgkin had.

Non Hodgkin

Non- Hodgkin is een vorm van kanker van het lympfestelsel. Bij Maartje uitte het zich onder andere doordat haar stem wegviel. Met haar hese stem ging ze langs haar huisarts. Die kon niks vinden. Toen na vier weken haar hese stem nog aanwezig was en haar onderbuikgevoel aangaf dat er iets niet klopte, trok ze aan de bel bij een bevriende arts. Al snel was het duidelijk dat er een tumor ter grote van een ei tussen haar longen zat .

Kwaadaardig

Maartje onderging meerdere onderzoeken. Naast een MRI-scan, kreeg ze een CT- scan en een arts nam een biopt. Deze biopt wees uit dat het een kwaadaardige tumor was met een afmeting van ongeveer 5 bij 5 cm. Maartje ervoer dat de tijd stil stond. Haar toekomst bestond uit hoogstens een week of drie vooruit kijken.

Behandeling

Gezien de aard van de tumor was het advies een chemokuur te ondergaan. Maartje onderging de chemokuur. Ze herstelt snel na elke behandeling. Haar ervaring met mediteren helpt haar naar eigen zeggen daarbij.

Mediteren

Maartje legt uit dat het gemakkelijk kan zijn om, als je geconfronteerd wordt met kanker, gedachten en emoties te ervaren die je niet helpen. Je kan bijvoorbeeld in paniek raken als je nadenkt over wat kanker met je lijf doet en of je nog wel een toekomst hebt. Het mediteren maakt dat Maartje niet bang wordt van haar lichaam en van haar gedachten. Dat helpt haar bij het doorkomen van deze periode in haar leven.

Gedachten

Vooral de gedachten maken de confrontatie met kanker zwaar volgens Maartje. Gedachten zoals: “Straks slaat de chemo niet aan? Straks ben ik onvruchtbaar? Hoe ga ik relatie vinden met dit verhaal? Wat zijn de gevolgen?” Mediteren helpt Maartje bij het omgaan met deze gedachten. Als er gedachten opkomen, observeert ze haar gedachten van een afstandje. Dit stelt haar in staat om haar gedachten niet als waarheid te zien. Ze realiseert zich op zo’n moment dat haar gedachten slechts gedachten zijn. Het zijn gedachten die, soms snel, soms iets minder snel, weer gaan. Bijvoorbeeld laatst: Maartje had net een kuur gehad en ze zat op de fiets. Door haar hoofd gingen gedachten dat ze een oude oma leek, terwijl ze pas 32 is. Ook vroeg ze zich af of het ooit nog goed zou komen. Het volgende moment merkte ze op dat ze die gedachten ervoer en dat ze die ook weer kon laten gaan. Ze koos ervoor de gedachten voorbij te laten gaan.

Lichaam

Daar kwam bij dat Maartje op dat moment ook naar haar lichaam luisterde. Het luisteren naar haar lichaam gaf Maartje het inzicht dat ze wist dat haar lichaam wel in staat was om haar op de plek van bestemming te krijgen. Misschien moest ze wat langzamer gaan fietsen, maar haar lichaam zou haar wel op de plek van bestemming krijgen. Haar lichaam hielp haar om te komen waar ze wilde zijn.

Ademhaling

Een ander voorbeeld is dat Maartje zich tijdens het nemen van de biopt volledig richtte op haar ademhaling. De afname van de biopt, het wegnemen van een stukje weefsel, vond bij haar plaats door haar borst. Ze was er volledig bij en moest zo nu en dan haar adem inhouden. Dat was een intense ervaring omdat een bloeding en geperforeerde long op de loer lagen. Maar Maartje haar focus op haar ademhaling gaf haar veel rust. Het maakte dat ze de ingreep kon zien als een moment dat ook weer voorbij zou gaan.

 

Relatief

Een andere ervaring van Maartje met kanker is dat alles zo relatief wordt. Een bijwerking van de chemokuur kan bijvoorbeeld zijn dat het je vruchtbaarheid aantast. Vanuit deze wetenschap vroeg de arts Maartje vlak voor het ondergaan van de chemokuur of ze haar eitjes in wilde laten vriezen. Ze merkte op dat ze die keuze op dat moment als niet belangrijk ervoer. En dat vond ze best gek om te ervaren. Het onderwerp vruchtbaarheid is immers in veel levens een groot onderwerp. Maartje realiseerde zich dat alles relatief is. Haar vruchtbaarheid was op dat moment ondergeschikt aan haar overleving van de kanker.

NU

De diagnose kanker forceerde Maartje om meer in het NU te leven. “Cut the trap,” is een term die Maartje nu uit. Minder onzinnige dingen doen. En juist meer dingen doen waar ze blij van wordt. Daarnaast merkt ze op dat ze de afgelopen periode zichzelf meer is gaan accepteren om hoe ze is. Zo zet ze nu wel eens haar pruik af in een café omdat zij dat wil en laat ze zich niet meer weerhouden door gedachten wat anderen daar wel of niet van zouden vinden. De kanker bracht Maartje ook de ervaring dat ze familie en vrienden heeft die er voor haar zijn en die om haar geven. Deze ervaring vindt ze hartverwarmend.

Toekomst

Hoe de toekomst van Maartje eruit ziet? Dat is onduidelijk. Maartje realiseert zich dat ze altijd met de aanname leefde dat ze een lange toekomst had. Maar de diagnose Non-Hodgkin maakt die aanname opeens onzeker. Binnenkort heeft ze een gesprek met haar oncoloog. Dan weet ze meer. Nu heeft ze vooral zin om voor drie te leven.

Nieuws

Inmiddels weet Maartje dat ze weer vrij is van kanker. Ze is nieuwsgierig hoe haar leven verder loopt en wat ze gaat doen en laten.

Het huiswerk na sessie 9 is voor de rest van je leven.

Ik zit achter mijn computer om mijn ervaring van de laatste les mindfulnesstraining op te schrijven. Ik voel een stroom van dankbaarheid door mijn lichaam gaan. Dankbaar dat ik deze training volgde. Ik leerde waar mindfulness voor staat (en waar het niet voor staat), hoe ik het kan toepassen in mijn dagelijks leven en wat het mij kan opleveren.

Definitie

Ik leerde dat er diverse definities van mindfulness zijn. Ik vat mindfulness samen in drie woorden:

 • basishouding;
 • bewustzijn van het moment;
 • keus hebben.
Basishouding

Mindfulness leerde mij dat de basishouding die je aanneemt, effect heeft op hoe jij iets ervaart. Op hoe jij bijvoorbeeld de kwaliteit van je leven ervaart. Ik was mij hier niet eerder van bewust. Inmiddels wel. En dat maakt dat ik nu onderstaande basishouding hanteer:

 • open;
 • nieuwsgierig;
 • opmerkzaam;
 • vrij van oordeel (zowel mijzelf als anderen niet veroordelen om wie ze zijn en wat ze wel en niet doen);
 • vrij van automatische reactie.
Bewustzijn

Ook leerde ik mij bewust te zijn van de signalen die mijn lichaam mij geven. Mindful zijn maakt dat je je bewust bent van de:

 • gedachten die zich nu in je hoofd afspelen;
 • gevoelens die je nu ervaart;
 • fysieke ervaringen die nu in je lichaam aanwezig zijn;
 • de stemming die je hebt.

Deze informatie kan heel bruikbaar zijn bij het verbeteren van de kwaliteit van je leven. Door je bewust te zijn van gedachten, gevoelens, fysieke ervaringen en je stemming op een bepaald moment, ontstaat de keus wat je hiermee wilt doen. Een keus waar de meeste mensen zich lang niet altijd bewust van zijn dat ze die hebben.

Keus

De keuze hebben wat je met je gedachten, gevoelens, fysieke ervaringen en je stemming doet, maakt dat je (meer) verantwoordelijkheid kunt nemen voor je leven, bijvoorbeeld voor hoe jij je kwaliteit van leven ervaart. Als je je bewust bent van de informatie die je lichaam je biedt, kun je vervolgens besluiten wat je hiermee wilt doen. Je kunt drie dingen doen:

 • loslaten;
 • accepteren;
 • veranderen.

Het effect van loslaten, accepteren of veranderen is dat de gedachten, gevoelens, fysieke ervaringen en stemmingen geen energie meer kosten. Door op deze manier om te gaan met gewaarwordingen in mijn lichaam, voel ik mij een vrijer mens. Het geeft mij meer rust, ontspanning en vrede.

Samenvattend

Mindful zijn is inmiddels een onderdeel van hoe ik mijn leven leid. Het draagt bij aan het verder vormgeven van de leefstijl die ik leef. Een leefstijl waarin plaats is om met een open, nieuwsgierige, opmerkzame houding vrij van veroordeling en automatische reactie dagelijks te werken aan het verbeteren van mijn kwaliteit van leven. Dit beslaat zowel zijn als doen. Met de tekening hieronder laat ik zien welke effect mindful zijn op mij heeft.

effect-mindfulness

Huiswerk

Dagelijks je eigen kwaliteit van leven verbeteren, door bijvoorbeeld iets los te laten wat je energie zuigt, door te accepteren wie je daadwerkelijk bent en/of te veranderen in iemand die voor zichzelf zorgt, is een cadeautje dat je jezelf kunt geven. Je kunt dit cadeautje ook van iemand krijgen. Ik kreeg het van mijn trainster Marijke. Zij gaf mij het cadeautje huiswerk. Het huiswerk is: de rest van je leven gebruiken wat je leerde tijdens de mindfulnesstraining. @Marijke: mijn dank is zeer groot voor alles wat je gaf, inclusief het huiswerk. Ik integreer het in mijn leven. Daarnaast wens ik het iedereen toe om de inzichten vanuit mindfulness dagelijks in zijn of haar leven een plek te geven.

WAT BRENGT MINDFULNESS JOU?

Wat levert mindfulness jou op? Wil je jouw ervaring alsjeblieft hieronder bij ‘geef een reactie’ noteren. Wellicht kunnen we door het delen van ervaringen anderen helpen te zijn en te doen (en laten) wat juist voor hen is. Bedankt bij voorbaat!

Meer

Ben jij net als ik nieuwsgierig naar hoe je (meer) verantwoordelijkheid neemt voor je gezondheid? Als je op de hoogte wil blijven van mijn ontdekkingen, dan kun je hier je mailadres achterlaten. Ik houd je op de hoogte.

Wil je mijn ervaring na voorgaande lessen lezen? Klik dan hier.

Ken je iemand anders voor wie mijn ervaringen interessant kunnen zijn? Wil je diegene dan wijzen op wat ik doe? Bedankt bij voorbaat!

P.s. Op FB stel ik vragen om je te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van je leven. Klik hier als je nieuwsgierig bent na de vraag die ik vandaag stel.

Hoe je door mindful zijn het verschil maakt in je eigen leven.

Deze week ervaar ik alvast een voorproefje op hoe het kan zijn na afloop van de mindfulnesstraining. Ik doorloop de les zelf. Zonder de begeleiding en het samenzijn met de groep. Ik kan niet fysiek aanwezig zijn bij les 8.

Commitment

Hoewel ik niet fysiek aanwezig ben tijdens les 8, voel ik onrust in mijn lichaam om de les wel uit te voeren. Waar komt deze onrust vandaan? Deels komt de onrust van het commitment dat ik maakte voorafgaand aan de training. Marijke, de trainster, vroeg mij destijds of ik bereid was om gedurende de training dagelijks te oefenen. Mijn antwoord was: ja, ik ben bereid om te oefenen. De gedachte dat ik nu niks met deze les zou doen, geeft mij een ongemakkelijk en beschamend gevoel. Het commitment maakt o.a. dat ik de les uitvoer.

Lach

Daarnaast merk ik dat het beoefenen van mindfulness zijn vruchten afwerpt. Het valt mij op dat er steeds vaker een lach op mijn gezicht verschijnt. Als mijn lach ‘zomaar’ verschijnt, heeft dat vaak te maken met wat er zich in mijn hoofd afspeelt. Ik lach bijvoorbeeld als ik mijzelf ‘betrap’ op gedachten die mijn welzijn niet ondersteunen. Dat zijn gedachten die voortkomen uit emoties zoals angst, gespannenheid of boosheid. Waarom lag ik dan? Ik lach dan omdat ik mij realiseer dat ik zelf kan besluiten wat ik met die gedachten en gevoelens wil doen:

 • loslaten;
 • accepteren;
 • veranderen.

Dit bewustzijn stelt mij in staat om te kiezen voor hetgeen mijn welzijn wél ondersteunt. Naast het bewustzijn dat ik kan kiezen voor hetgeen mijn gezondheid wél ondersteunt,  creëert het beoefenen van mindfulness ook momenten van ‘zijn’ in mijn leven. Dat zijn momenten waarop ik even ‘ben’. Momenten waarin ik even niks ‘doe’. En juist deze ‘zijn’ momenten zijn voor mij essentieel. Essentieel om een verschil te maken in mijn leven. Op zo’n moment van ‘zijn’ maak ik vaak andere keuzes dan ik met de automatische piloot maak. Met de automatische piloot zat het koekje bijvoorbeeld al in mijn mond. Als ik op zo’n moment ‘ben’, laat ik het koekje liggen. Ik weet dat ik beter voor mijzelf zorg als ik het koekje laat liggen.

Verschil

Hoe je het beste voor jezelf kunt zorgen, is het thema van les 8. Eigenlijk weet ik dondersgoed hoe ik het beste voor mijzelf kan zorgen. Maar waarom deed ik dat dan niet altijd? Omdat ik vaak in de ‘doe’ modus zat. Door in de ‘doe’ modus te zitten, gaf ik mijzelf niet de kans om stil te staan bij wat ik al lang weet. Ik gaf mijzelf al helemaal geen kans om te doen wat het beste voor mijzelf is. Dankzij mijn ervaring met ‘zijn’ én met wat het effect kan zijn van het maken van een commitment met mijzelf (en anderen) weet ik hoe ik het verschil kan maken in mij leven.

Doen

Met daadwerkelijk het verschil maken in mijn leven ben ik reeds begonnen. En aangezien ik weet dat ik heel goed ben in de ‘doe’ modus, heb ik er vertrouwen in dat ik nog meer het verschil kan maken in mijn eigen leven. Zo verbeter ik zelf mijn kwaliteit van leven.

Verschil

Het woord dat ik kies om deze les mee samen te vatten is: ‘verschil’. Daarmee bedoel ik dat je zelf het verschil kunt maken in je eigen leven. Door jezelf te committeren aan iets wat je wilt doen (hier: bereid om mindfulness te beoefenen tijdens de training), regelmatig te ‘zijn’ én door ‘te doen’ wat juist is voor jou, maak je het verschil in je eigen leven. Wil jij het verschil maken in je eigen leven?

Meer

Ik ben nieuwsgierig naar jouw ervaring? Als je wilt, kun je onder dit bericht reageren en/of mij mailen op contact@CarolinevanBemmel.com.

Ben jij net als ik nieuwsgierig naar wat je kunt doen om je gezondheid te ondersteunen? Als je op de hoogte wil blijven van mijn ontdekkingen, dan kun je hier je mailadres achterlaten. Ik houd je op de hoogte.

Wil je mijn ervaring na voorgaande lessen lezen? Klik dan hier.

Ken je iemand anders voor wie mijn ervaringen interessant kunnen zijn? Wil je diegene dan wijzen op wat ik doe? Bedankt bij voorbaat!

P.s. Op FB stel ik elke dag een vraag om je te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van je leven. Klik hier als je nieuwsgierig bent na de vraag die ik vandaag stel.

Wat hoor jij als het stil is?

Les zeven van de mindfulnesstraining staat in het teken van ‘stilte’. De les is zo ingericht dat we het grootste gedeelte van de les niet praten. Met een houding die open, nieuwsgierig en vrij van oordeel is, ervaar ik de les.

Geluid

Mindfulnesstrainster Marijke legt uit dat stilte ongelijk is aan het afwezig zijn van geluid. Geluid is de ervaring die het oor voelt. Bijvoorbeeld het geluid van een vliegtuig dat overvliegt, van de grasmaaier van de buren of van de waterkoker die afgaat. Geluiden die van buiten jezelf komen en door je oren naar binnen komen.

Stil en verstilling

De afwezigheid van gedachten en gevoelens levert stilte op. Daarnaast  kunnen aanwezig zijn:

 • rust;
 • vrede;
 • liefde;
 • …(hoe jij stilte ervaart).

Minder gedachten en gevoelens ervaren dan dat je gewend bent kan je samenvatten als verstilling.

Meditaties

Tijdens de les doen we verschillende meditaties om ons de mogelijkheid te bieden om stilte te ervaren. Ik merk op dat mijn gedachten mij om het minst of geringste afleiden. Wie ik nog ‘moet’ bellen, wat een mogelijke titel is voor het stuk dat ik nog ga schrijven en dat ik niet moet vergeten mijn auto vanavond uit te pakken. Ik voel frustratie in mijzelf opkomen. Wat een boel gedachten schieten er door mijn hoofd…! Hoeveel onrust kun je zelf produceren? Hoe luidruchtig kun je zelf zijn?? Ik voel me boos.

Boos

Ik voel me boos. Heb ik dan de afgelopen trainingen niks geleerd? Bijna voortdurend schieten er gedachten door mijn hoofd. Ik zou toch denken dat ik, nu ik toch al ruim over de helft van het aantal lessen mindfulness heen ben, het beter zou doen.

Verdrietig

Naast de boosheid ervaar ik verdriet. Verdriet dat ik zelf zoveel onrust in mijn hoofd creëer. Dat ik dat mijzelf aandoe. Dat ik het toelaat dat mijn gedachten met mij aan de haal gaan. Dat ik schijnbaar nog niks of weinig geleerd heb. Ik voel me teleurgesteld.

Blij

En dan krijg ik weer een lach op mijn gezicht. De lach die voor mij zo tekenend is geworden tijdens deze periode dat ik de mindfulnesstraining volg. De lach is onderdeel van een nieuw patroon geworden. Dit patroon is:

 • opmerkzaam zijn welke gedachten, gevoelens en sensaties ik ervaar;
 • kiezen wat ik met de gevoelens, gedachten en sensaties wil doen;
 • doen wat ik hierboven koos.

De lach ontstaat na de 1e stap. Ik realiseer mij dan dat ik keus heb. Dat ik ervoor kan kiezen om de gedachten en gevoelens weer te laten gaan (loslaten) zoals wolken ook komen en gaan, ze te accepteren zoals ze zijn of ze te veranderen in hoe ik me wel wil voelen en welke gedachten ik wel wil hebben. Ik voel me nu blij dàt ik steeds vaker bovenstaand patroon doorloop. Mindfull zijn is steeds meer onderdeel van mijn dagelijks leven.

Buiten

Ik was tot nu toe vaak gericht op het uitschakelen van geluid in mijn omgeving, buiten mijzelf om. De radio uitzetten als ik in gesprek ben met iemand, een druk (lunch)café vermijden en een stille plek vinden op kantoor. Met dank aan deze les kies ik ervoor om ook aandacht te hebben voor het ‘geluid’ dat ik binnenin mijzelf produceer. Ik weet nu dat ik daar iets aan kan doen. Ook ervoer ik een manier hoe je er mee kunt doen wat je wilt.

Binnen

Binnen is dat ook het woord waar ik deze les mee samenvat. Ik had nooit gedacht dat ik zelf zo luidruchtig was. Ik gaf mezelf ook wel het stempel ‘rustig’. Nu weet ik dat ik, om volledig rust te ervaren, naar binnen keer. Niet alleen letterlijk, de winter staat voor deur. Nee. Ook figuurlijk. Ik treed naar binnen, in mijn hoofd, en creëer de rust die ik prettig vind om te ervaren.

Meer

Ik ben nieuwsgierig naar jouw ervaring? Als je wilt, kun je onder dit bericht reageren en/of mij mailen op contact@CarolinevanBemmel.com.

Ben jij net als ik nieuwsgierig naar wat je kunt doen om je gezondheid te ondersteunen? Als je op de hoogte wil blijven van mijn ontdekkingen, dan kun je hier je mailadres achterlaten. Ik houd je op de hoogte.

Wil je mijn ervaring na voorgaande lessen lezen? Klik dan hier.

Ken je iemand anders voor wie mijn ervaringen interessant kunnen zijn? Wil je diegene dan wijzen op wat ik doe? Bedankt bij voorbaat!

P.s. Op FB stel ik elke dag een vraag om je eraan te herinneren dat je je kwaliteit van leven kunt verbeteren. Klik hier als je nieuwsgierig bent na de vraag die ik vandaag stel.