Hoe Richard ervoer dat er voor het oplossen van zijn problemen meer nodig was dan een pilletje.


Tijdens mijn ‘project 12’ stel ik gedurende 12 maanden aan 12 mensen de vraag wat zij doen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven. Met Richard voer ik het vierde gesprek.

Richard

Tot voor kort kende ik Richard niet. We kregen contact door een mailtje die hij mij stuurde met de vraag of ik hem op de hoogte wilde houden van hetgeen ik doe. De woorden die Richard in zijn mail koos en zijn opvallende naam richART | k u n s t v e r r i j k t trokken mijn aandacht. We schreven wat mailtjes aan elkaar en opeens kwam het idee bij mij op om Richard te vragen of ik hem mocht spreken over de vraag: “Wat doe jij om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven?”.

Drie levensfases

Sinds zijn studententijd, herkent Richard drie fases in zijn leven:

  • Fase 1: de fase waarin hij alles kon doen zoals werken en zijn kinderen laten opgroeien.
  • Fase 2: de fase waarin hij ziekte ervaart (start in 2007).
  • Fase 3: de fase waarin hij weet waarop hij moet letten om harmonie te ervaren.
Alles kan

De eerste fase is te omschrijven als een fase waarin alles kan. Richard werkt als apotheker en heeft op een gegeven moment meerdere apotheken onze zijn hoede. Daarnaast heeft hij een gezin met vier opgroeiende kinderen. Ook verricht hij activiteiten buiten werk en gezin om. Hij is een actieve bij. Hij kan alles en doet ook alles.

Ziekte

Eind 2008 stort Richard in elkaar. Het gaat mis in zijn hoofd. Hij ervaart een burn-out. Er volgen zeven zware jaren met depressies, angststoornissen en psychoses. Ook ontdekt hij dat hij een vorm van autisme heeft, Aperger.

Pillen

Veel mensen denken en/of hopen dat een pilletje al hun problemen oplost. Helaas, er komt vaak meer bij kijken. Als apotheker ervaart Richard nu ook zelf dat hij, naast het nemen van medicatie, zijn leefstijl moet aanpassen om weer balans te creëren in zijn leven. Concreet betekent dit voor Richard het stap voor stap realiseren van:

  • Regelmaat in zijn leven;
  • Het vermijden van stress;
  • Gezondere voeding;
  • Voldoende beweging.

Richard werd huisman en geleidelijk aan weer levensgenieter. Inmiddels houdt hij de balans in stand door de aanpassingen die hij doorvoerde in zijn levensstijl.

Leren

Een periode van leren breekt aan. Richard leest, bijvoorbeeld: “de kracht van het NU” van Eckart Tolle en de woorden van Neale Donald Walsch uit “een ongewoon gesprek met God” raken hem diep. Hij bestudeert verschillende religies, verdiept zich in de werking van sociale media o.a. Facebook en volgt een cursus mindfulness. Mindfulness leven past goed bij hem, het brengt hem rust en harmonie. Ook start hij met het maken van en werken met kunst. Het blijkt voor hem een manier te zijn om gevoelens kwijt te raken. Hij stopt gevoelens in verschillende kunstvormen – dichten schetsen, schilderen, fotografie – en dan is hij het kwijt. Richard leert dat hij er beetje bij beetje wel komt. Wat Richard vanaf het begin van zijn ziekte inspiratie gaf om ‘te genezen’ is deze spreuk “let the beauty we love be what we do” | poetry by Rumi, 13e eeuwse perzische Mysticus.

Levensstijl          

In 2016 rond Richard zijn periode van ziekte af. Inmiddels weet hij waar hij op moet letten en ontstaat er weer harmonie. Het plezier in het leven komt weer terug. Richard weet dat als hij in structuur functioneert het goed gaat en dat als dingen anders gaan dan de routine, het mis kan gaan. Hij gelooft in het durven loslaten en vervolgens kijken wat er gebeurt. Ook gelooft hij in een mindful leefstijl. Het zorgt dat Richard meer in het moment leeft en zich minder zorgen maakt over het verleden en de toekomst. Ook de ademhalingsoefening doen hem goed. Hij leeft nu zoveel mogelijk zoals de TAO: “bereik alles onbewust zonder iets bewust te doen.”

“Herrezen”

 

In het proces van zijn ziekte ontdekte hij dat zowel in donker als in licht schoonheid te vinden is. Deze ontdekking maakt dat schoonheid nu de leidraad is van de Kunst die hij maakt. Wat is schoonheid? Het is schoonheid in de werkelijkheid van Richard.

Droom

Richard droomt weer. Wat hem opviel tijdens zijn verblijf op de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) was dat de wereld van een patiënt met een psychiatrische ziekte heel klein wordt. Richard ervoer dat als beangstigend. Hij is er dan ook stellig van overtuigd dat als de PAAZ anders ingericht wordt, dat mensen dan sneller beter worden. Het is Richard zijn droom dat er centra komen op het platteland in en nabij de Natuur voor mensen met psychische problematiek en hun naasten, die daar hun dagbesteding kunnen ervaren. De geneeskrachtige werking die van de Natuur en naastenliefde – AANDACHT, leven in het Nu – uitgaan wordt zijns inziens nog te vaak onderschat.

Meer

Wil je meer lezen hoe anderen verantwoordelijkheid nemen voor hun leven? Bekijk dan project 12 om de verhalen van Ineke, Maartje, mevrouw Ten Kate en Peter te lezen.

Ben je geïnteresseerd in werk van richART | k u n s t v e r r i j k t, kijk dan bijvoorbeeld op zijn site.

Wil je Richard helpen bij het realiseren van zijn droom? Mail dan naar Contact@CarolinevanBemmel.com

Wil jij met mij delen wat jij doet om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven? Stuur dan een mailtje naar Contact@CarolinevanBemmel.com

BewarenBewaren


Leave a Reply

Your email address will not be published.