Privacy verhaal


 

Mijn bedrijf en ik (beide genaamd Caroline van Bemmel) nemen de privacy van persoonsgegevens serieus.

Ik verwerk persoonsgegevens tijdens het uitvoeren van twee bedrijfsactiviteiten:

  1. Werkzaamheden voor mijn eenmanszaak;
  2. Blog op CarolinevanBemmel.com

Hieronder lees je hoe ik per activiteit omga met privacy.

Waarom verwerk ik persoonsgegevens?

ZZP:

Ik verwerk persoonsgegevens om mijn klanten van dienst te kunnen zijn.

Blog:

Ik verwerk mailadressen om blog’s te sturen naar die mensen die mijn blog’s willen ontvangen.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

ZZP:

Ik verwerk gewone persoonsgegevens. Het gaat hierbij om NAW gegevens, bankrekeningnummers en btw-nummers.

Blog:

Ik verwerk gewone persoonsgegevens. Het gaat hier enkel en alleen om mailadressen. Voor de verwerking van de mailadressen maak ik gebruik van Mailchimp.

Op welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

ZZP:

Grondslag: Uitvoering van overeenkomst.

Blog:

Grondslag: Toestemming.

Je kunt je op mijn website (www.CarolinevanBemmel.com) inschrijven voor mijn mailingslijst. Alleen als je de bevestiging die je ontvangt in je mailbox accepteert, sta je op mijn mailinglijst. Je kunt je te allen tijde uitschrijven door op unsubscribe te klikken in een mail die je van mij ontving of door te mailen naar Contact@CarolinevanBemmel.com

Privacy by default

Ik ga uit van privacy by default. Dit betekent dat ik alleen die informatie opvraag die nodig is om mijn diensten (ZZP/Blog) te leveren. Ik gebruik dus ook bewust geen cookies, google analytics en andere technische mogelijkheden gebaseerd op jouw persoonlijke data.

Het bewaren van gewone persoonsgegevens

ZZP:

Persoons- en bedrijfsgegevens bewaar ik zo lang dat volgens de wet nodig is, bijvoorbeeld om facturen te kunnen laten zien aan de belastingdienst.

Blog:

Ik bewaar een mailadres zo lang de klant mails wil blijven ontvangen. Meldt de klant zich af voor mijn mailingslijst, dan verwijder ik direct zijn of haar mailadres.

Register van verwerkingsactiviteiten

Ik houd een register van verwerkingsactiviteiten bij. Hierin staat welke persoonsgegevens ik verwerk, waarom en op welke grondslag. Dit register is op aanvraag toegankelijk voor de relevante autoriteit.

 Rechten als gebruiker

Jij hebt het recht op inzien, het veranderen van, de vernietiging van en het ontvangen van de door mij geregistreerde data.

Weet dat als je een privacy gerelateerde klacht hebt, je dit kunt mailen naar Contact@CarolinevanBemmel.com Ook kun je terecht bij de autoriteit persoonsgegevens.

Mocht er sprake zijn van vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met mij op via Contact@CarolinevanBemmel.com