Zelfobservatie: Gevolgen van een houding met én zonder acceptatie

In dit artikel kun je lezen over een werksituatie waarin ik geen houding van acceptatie aannam. Én wat er gebeurde toen ik acceptatie toepaste.

Samenvatting

Voor, tijdens en na een recentelijk werkgesprek ontbrak bij mij een houding van acceptatie. Het gevolg was dat ik me na het gesprek onrustig, boos, teleurgesteld, bedroefd, leeg en uitgeput voelde. Toen ik dat inzicht kreeg, besloot ik acceptatie toe te passen. Acceptatie van mijzelf. Én acceptatie van mijn gesprekspartners. Het gevolg was dat ik weer rust, liefde, ontspanning, vrede en vreugde ervoer.

Vreugde

Afgelopen week was ik voor mijn werk op uitnodiging van een bedrijf bij hen op bezoek.

Vreugdevol ging ik naar de afspraak toe. Ik wist dat het voor hen zeldzaam was om mensen uit te nodigen. Ik voelde me dan ook vereerd dat ik mocht komen.

Walging

Maar na het gesprek was mijn stemming anders. Ik voelde walging. Ik voelde me leeggezogen. Én ik kreeg het gesprek maar niet uit mijn hoofd. Het malen ging maar door.

Zelfobservatie

Ik ging over tot zelfobservatie. Ik onderzocht mijn:

 • Gedachten;
 • Gevoelens;
 • Houding.

Gedachten

Ik merkte op dat ik onbewust, voorafgaand aan het gesprek, een verwachting met hoop had: “Als ze mij uitnodigen, terwijl ze zelden mensen uitnodigen, zouden ze misschien wel willen samenwerken.

Gevoelens

Ook viel het mij achteraf op dat ik me, tijdens het gesprek, kwetsbaar en verward voelde.

Verward: Ik dacht dat ze interesse hadden in mijn verhaal. Maar hun houding en communicatie tijdens het gesprek kwamen op mij juist wantrouwig over.

Kwetsbaar: Ze zeiden dat ze niet overtuigd waren van mijn plan. En dat vond ik vervelend om te horen. Ik vond het niet fijn om hun afkeuring (veroordeling) te ervaren.

Houding

Tot slot betrapte ik mijzelf erop dat ik na het gesprek (onbewust) in de veroordeling schoot. Ik vond de manier waarop zij met mij omgingen niet fijn, niet ‘goed’: “Zo ga je niet met mensen om”. Én ik baalde van mijzelf. Ik baalde van mijzelf dat ik het gesprek niet anders had aangepakt.

Inzicht

Door mijn zelfobservatie realiseerde ik mij dat mijn gedachten, gevoelens en houding, voor, tijdens en na het gesprek, niet overeen kwamen met de beschrijving van mijn levenshouding. En dit terwijl ik weet dat bijvoorbeeld een houding van acceptatie mij rust, liefde, ontspanning, vrede en vreugde oplevert.

Resultaat

Het resultaat van mijn houding vol van verwachtingen en veroordelingen was dat ik me onrustig, boos, teleurgesteld, bedroefd, leeg en uitgeput voelde.

Acceptatie toepassen

Toen ik mij dit realiseerde wist ik wat juist was om te doen: Acceptatie toepassen. Acceptatie richting:

 • Dat ik zo gereageerd had zoals ik had gereageerd;
 • Mijn gesprekspartners. Dat zij zo gedaan hadden zoals zij gedaan hadden;

Door het toepassen van acceptatie verloor ik geen energie meer aan mijn gedachten, gevoelens en houding. Mijn kwaliteit van leven steeg weer.

Wat is jouw levenshouding?

Hoe sta jij in het leven? In dit artikel beschrijf ik mijn levenshouding, hoe ik daartoe kwam én wat het voor mij doet.

Onbewust

Ik leefde mijn leven. Mijn levenshouding bestond uit wat ik onbewust vanuit huis, school en tijdens mijn jong-volwassenheid had meegekregen.

Bewust

Toen ik zwanger was, veranderde dit. Met het oog op mijn toekomstige taak als ouder, stelde ik mijzelf de vraag: “Wat vind ik belangrijk qua levenshouding?”

Wat wél?

Een zoektocht naar hoe (bewust) te leven, ging van start. Ik bekeek alles wat ik aan bagage had verzameld. En ik keek naar anderen om inspiratie op te doen wat nog meer mogelijk is.

Levenshouding

Het resultaat is dat ik mijn levenshouding beschrijf als:

 • Vrij van oordeel zijn;
 • Acceptatie van wat is;
 • Loslaten wat afgerond is;
 • Een leven lang leren;
 • Autonomie;
 • Gelijkwaardigheid;
 • Afspraak is afspraak (afspraken met jezelf én met anderen).
 • Dankbaarheid;
 • Aandacht;
 • Geduld;
 • Discipline;
 • Bescheidenheid;
 • Eerlijkheid.

Oefenen

Ik merk dat het oefening vergt om te leven volgens mijn eigen houding. Onlangs betrapte ik mijzelf er op dat ik iemand veroordeelde om wat zij deed. Dat was niet in lijn met mijn eigen ‘gewenste’ houding. Hoe ging ik met mijn eigen ‘fout’ om? Ik was dankbaar. Ik was dankbaar dat ik me bewust was van mijn ‘fout’. Ik accepteerde mijn ‘fout’. Leerde ervan. En ging weer verder.

Hulpmiddel

Mijn levenshouding is geen doel op zich. Ik ervaar het als een hulpmiddel om naar te leven. Het geeft mij houvast ‘hoe’ in het leven te staan. En die houvast ervaar ik op dit moment als prettig.

 

Wat is acceptatie, wat is het niet én wat kan het je opleveren?

Accepteren kun je leren. En accepteren toepassen verhoogt je kwaliteit van leven. In dit artikel lees je wat acceptatie is, wat het niet is én wat het je kan opleveren.

Wel

Acceptatie is:

 • iets ervaren zoals het op dat moment is;
 • iemand ervaren zoals hij of zij op dat moment is, bijvoorbeeld jezelf of anderen.

Het is zoals het is.

Herkennen

Kenmerkend aan acceptatie is dat er sprake is van een houding vrij van oordeel. Je vindt er niks van. Je vindt het niet goed. Je vindt het niet slecht.

Een ander kenmerk van acceptatie is dat je geen actie onderneemt om iets of iemand te verwerpen of te veranderen.

Resultaat

Mensen beschrijven hun ervaring met acceptatie op verschillende wijzen. Zelf ervaar ik in een situatie van acceptatie:

 • vrede;
 • liefde;
 • rust;
 • ontspanning;
 • vreugde.

Het zijn momenten waarop je vrij bent van gedachten en/of emoties. Het zijn ervaringen die energie geven.

Niet

Acceptatie is wat anders dan:

 • Opgeven;
 • Vechten;
 • Vluchten;
 • Verstarren/bevriezen.

In bovenstaande situaties verzet je je tegen iets of iemand.

Opgeven

Opgeven betekent dat je stopt met wat je doet. Je hebt alleen nog niet het resultaat bereikt dat je graag wilt bereiken. Je ziet iets of iemand liever anders.

Vechten

Als je vecht, blijf je energie stoppen in iets (terug)krijgen wat je niet hebt of verloren bent.

Vluchten

Als je vlucht, ga je iets of iemand uit de weg.

Verstarren/bevriezen

Verstarren of bevriezen uit zich bijvoorbeeld in op de bank blijven zitten als je eigenlijk zou gaan sporten. Of in letterlijk geen woorden kunnen vinden in een situatie, omdat je bevriest.

Herkennen

Hoe herken je een moment waarop acceptatie ontbreekt? Dat moment kun je herkennen aan gedachten en/of emoties die je bezighouden. Als je opgegeven hebt, ervaar je misschien een gevoel van teleurstelling. Of denk je: “zie je nou wel dat ik dat niet kan”. En als je vecht ben je misschien wel heel boos op iemand of op de situatie. Het zijn momenten waarop je, bewust of onbewust, energie stopt in verzet tegen het moment zoals het is.

Samenvatting

Ontbreekt acceptatie van de situatie zoals die is? Dan kost dit (op termijn) energie. Een houding van acceptatie daarentegen geeft energie. Wil jij je kwaliteit van leven verbeteren? Leer dan jezelf een houding van acceptatie aan.

Succes en plezier met (leren) accepteren.

P.s. Toestaan

Als synoniem voor acceptatie kun je het woord ‘toestaan’ gebruiken. Je staat toe dat iets is zoals het is. Je staat toe dat iemand is zoals hij of zij is.

 

Jouw vermogen om te veranderen: gebruiken én ontwikkelen

Hoe gebruik je je vermogen tot verandering? En hoe ontwikkel je dit vermogen? In dit artikel kun je lezen dat ‘bij jezelf beginnen’ én ‘aan jezelf werken’ manieren zijn waarop je dat kunt doen.

Begin bij jezelf

Hoe gebruik je je vermogen om te veranderen? Door bij jezelf te beginnen. Dat wist Michael Jackson ook. Hij zong erover in “Man In The Mirror”.

Vaardigheden

Vervolgens maak je gebruik van je vaardigheden:

 • Bewustzijn;
 • Creativiteit én;
 • Doorzettingsvermogen.

Bewustzijn

Je bewustzijn helpt je bij het opmerken wat je liever anders zou zien.

Bijvoorbeeld je:

 • Financiële situatie;
 • Werk;
 • Beweeggedrag.

Weet je wat je wilt veranderen? Dan kun je je creativiteit gebruiken.

Creativiteit

Je gebruikt je creativiteit om te weten wat je wél wilt ervaren. Je bedenkt in woorden, je visualiseert in beelden of je schrijft bijvoorbeeld op wat je wél wilt. Bijvoorbeeld:

 • Maandelijks €500,- extra;
 • Werk doen waar je voor opgeleid bent;
 • Vijf dagen in de week een half uur wandelen.

Doorzettingsvermogen

Nu komt het aan op je doorzettingsvermogen. Doorzettingsvermogen om te realiseren wat je wél wilt. De ervaring leert dat de ene verandering meer doorzettingsvermogen vergt dan de andere verandering.

Aanpak die bij je past

Is dit een aanpak die bij je past? Zo ja, dan kun je hem gebruiken als je dat wilt. Zo niet, vind dan de aanpak die voor jou wél werkt. Als je tenminste wilt veranderen.

Vermogen tot veranderen ontwikkelen

Je kunt je vermogen tot verandering ontwikkelen. Hoe ontwikkel je dit vermogen? Door aan jezelf te werken. Door te oefenen met je bewustzijn, je creativiteit en je doorzettingsvermogen. Je kunt dan merken dat je vermogen om te veranderen toeneemt.

P.s. Het is nooit te laat

Het is nooit te laat om te (beginnen met) veranderen. Je verandervermogen staat altijd voor je klaar om gebruikt én ontwikkeld te worden.

Verbeter de kwaliteit van je leven: Verander!

Het klinkt simpel. Wil je je kwaliteit van leven verbeteren? Dan verander je die dingen die beter kunnen. En zo simpel is het in de kern ook. Toch kun je het als lastig ervaren. In dit artikel vind je twee oplossingen hoe je kunt veranderen.

Veranderen

In de kern is veranderen heel simpel. Zit je op de bank en wil je liever staan? Dan ga je staan (met uitzondering van die mensen die dat om lichamelijke redenen niet kunnen). Veroordeel je je partner omdat hij of zij in jouw ogen iets niet goed heeft gedaan? Dan kun je gewoon stoppen met het veroordelen van je partner.

Lastig

Waarom kun je veranderen dan wel als lastig ervaren? Iedereen heeft het vermogen om (onbewust) gedachten en/of emoties te hebben en/of te maken die je ervan weerhouden om te veranderen.

Gedachten

Zo kun je bijvoorbeeld zijn opgevoed dat je als vrouw niet alleen door het donker moet gaan. Deze aangeleerde houding kun je gebruiken om op die avonden waarop het ’s avonds donker is, niet alleen buiten te gaan sporten. Het feit dat je ook op een manier kunt sporten zonder dat je alleen in het donker buiten bent, komt niet in je op of negeer je.

Emoties

Ook (onbewuste) emoties kunnen je ervan weerhouden om te veranderen. Heb jij bijvoorbeeld, toen je vroeger klein was, ervaren dat je een snoepje kreeg als je je pijn had gedaan? Dan kan het zijn dat je jezelf nu nog steeds ‘trakteert’ op iets zoets als je pijn hebt. Als je bijvoorbeeld pijn voelt als je alleen bent, kan het goed zijn dat je op die momenten naar zoetigheid grijpt. Het (tijdelijke) fijne gevoel dat de zoete traktatie je geeft, kan je patroon om jezelf te trakteren met zoet als je pijn hebt in stand houden.

Oplossingen

Je kunt op twee manieren veranderen:

Resultaat

Verander die dingen die beter kunnen. Het resultaat is dat de kwaliteit van je leven stijgt.