Welke invloed heeft je omgeving op jou en wat doe je ermee?


 

Mijn omgeving beïnvloedt mij. Daar ben ik mij van bewust. Dat is dan ook precies de reden dat ik ervoor kies om aandacht te besteden aan het verbeteren van mijn omgeving als het gaat om het verbeteren van mijn kwaliteit van leven. Welke invloed je omgeving op je kan hebben en wat je daarmee kunt doen, beschrijf ik in dit artikel.

Omgeving

We zijn gevoelig voor onze omgeving. Met omgeving bedoel ik in dit artikel:

 • Mensen;
 • Dingen
  • Producten;
  • Diensten;
 • Cultuur.
Mensen

Wij zijn zoals de mensen met wie we omgaan. Is je dat weleens opgevallen?

 • Mijn vriend die dol is op chips, friet en chocolade. Als hij van huis is, keldert mijn chips, friet en chocolade consumptie. Ik ‘vergeet’ het gewoon te pakken. Het zit niet in mijn eigen systeem. Blijkbaar laat ik mij beïnvloeden door het gedrag van mijn vriend.
 • Een vriendin van mij verhuisde naar België. Binnen een jaar sprak ze met typische Belgische woorden zoals: ‘allé’.
 • Vriendinnen van mij combineren net als ik het werk én moederschap.

Hoe beïnvloeden de mensen in jouw omgeving jou?

Dingen

Ook de producten en diensten die je bezit of ter beschikking hebt, beïnvloeden jouw kwaliteit van leven. Heb je een wasdroger? Dikke kans dat je er gebruikt van maakt. Heb je een snackbar in de buurt? Grote kans dat je er wel eens gebruik van maakt. Heb je chips in huis? Grote kans dat de zak een keer opgaat. De dingen waar je gemakkelijk over kunt beschikken, nodigen je uit om daar ook gebruik van te maken. Is het gebruik maken van die producten en diensten in het belang van jouw kwaliteit van leven?

Cultuur

Cultuur omschrijf ik hier als gewoontes en gebruiken van groepen mensen. Deze groepen mensen zijn mensen die zichzelf met elkaar verbonden voelen door bijvoorbeeld de:

 • sport die ze samen beoefenen;
 • familienaam die ze dragen;
 • nationaliteit die ze delen.

De meeste mensen behoren tot meerdere groepen. Elke groep heeft vaak haar eigen cultuur, oftewel gewoontes en gebruiken. De groep ‘bepaalt’ hoe men aankijkt tegen dingen zoals gezondheid, werk en financiën. De groepen waar jij bewust en onbewust bij hoort of wilt horen, beïnvloeden jouw kwaliteit van leven. Welke culturen beïnvloeden jouw kwaliteit van leven?

Bewust

Je kunt opmerken welke omgevingsfactoren jouw kwaliteit van leven beïnvloeden. Mensen, dingen en cultuur zijn een paar van de velen factoren die jou kunnen beïnvloeden. Wil je je bewust worden van het effect dat je omgeving op je heeft? De volgende vragen kunnen je hierbij helpen:

 • Welke invloed heeft mijn partner, familie, vrienden, collega’s op mij? (Wat doe ik juist wel of juist niet als hij/zij afwezig is?)
 • Welke invloed heeft product x/dienst x op mij?
 • Welke invloed hebben de groepjes waartoe ik behoor op mij?
Kiezen

Als je je bewust bent van de omgevingsfactoren die jouw kwaliteit van leven beïnvloeden, kun je vervolgens kiezen wat je hiermee wilt doen:

 • Accepteren;
 • Loslaten;
 • Veranderen.
Voorbeelden

Door bewust te kiezen wat ik met mijn omgeving doe, beïnvloed ik mijn omgeving. En mijn omgeving beïnvloedt op haar beurt mij weer.

Zo:

 • accepteer ik het dat mijn zoon niet altijd het eten eet en het drinken drinkt dat ik hem idealiter zie eten en drinken;
 • laat ik het idee los dat ik altijd voor werk beschikbaar moet en wil zijn;
 • verander ik de manier waarop ik met familie en vrienden omga door vooral tijd door te brengen met diegene die mijn kwaliteit van leven ondersteunen.
Zelf doen

Welke invloed heeft je omgeving op jou? En wat doe jij ermee? Helpt je omgeving jou bij het verbeteren van jouw kwaliteit van leven?

Meer

Ik geloof dat iedereen zijn of haar kwaliteit van leven kan verbeteren. Geloof jij dat jij dat kunt? Wil je (verder) gaan ontdekken wat jij kunt doen om jouw kwaliteit van leven te verbeteren? Laat je inspireren door andere artikelen die ik eerder schreef of maak je behoefte kenbaar door mij te mailen op Contact@CarolinevanBemmel.com

 


One response to “Welke invloed heeft je omgeving op jou en wat doe je ermee?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.