Als elektriciteit en straling je ziek maken


 

Straling en elektriciteit maken Ineke ziek. Vervelend, want ze wil zo gezond mogelijk worden. Ineke vond oplossingen. Inmiddels is ze zelfs instaat haar gevoeligheid te gebruiken bij het nemen van beslissingen. Het helpt haar nu bij zichzelf te blijven. In dit artikel van mijn project 12 lees je Ineke haar antwoorden op de vraag: “Wat doe jij om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven?”.

Huidklachten

Al sinds haar jeugd heeft Ineke last van haar huid en in mindere mate last van haar longen. Ze groeide ermee op. In de zomer moest ze meerdere keren naar een koloniehuis. Een plek waar kinderen, vaak op verzoek van een arts, naar toegestuurd werden om aan te sterken. “Ik werd weggestuurd om beter te worden.” Ineke vertelt dat haar vader er ook heeft gezeten. Hij vond het wel leuk. Zij niet. Vooral het feit dat ze alleen met potlood een brief naar haar ouders mocht schrijven, raakt haar diep. “Als kind zet dat je uit je kracht. Wat deden ze met de brief? Gumden ze woorden weg?”

Ziek

In de jaren ’80 kreeg Ineke veel last van haar huid. Tijdens een nascholing was één van de onderwerpen het alternatieve circuit. Daar leerde Ineke anders te kijken naar haar gezondheidsklachten. Ze leerde dat er ‘wat achter ziek zijn zit’. Deze zienswijze stimuleerde Ineke om buiten te reguliere zorg verder te zoeken naar hoe ze gezonder kan worden. De reguliere zorg had haar immers tot dan toe weinig opgeleverd.

Elektriciteit en straling

Ineke ontving van een holistisch werkende arts het boek: “Elektriciteit en gezondheid,” van Michiel Haas. Dit boek was voor Ineke een aanleiding om te verhuizen. Ze ging weg uit het huis dat in de buurt van een hoogspanningsleiding staat. Haar klachten namen af en haar energie nam toe. Totdat men op ongeveer 150meter van haar nieuwe huis een GSM-mast, aangevuld met een UMTS-gedeelte, plaatste. De klachten kwamen terug.

Oplossingen

Een periode van oplossingen vinden brak aan.

Ineke liet de technische straling meten. Zowel in haar huis als op haar werkplek, een middelbare school. Technische straling is elektromagnetische straling dat door de mens geproduceerd is. Bijvoorbeeld: straling van zendmasten, mobiele telefoons, computers (WIFI). De gevonden meetwaarden maakte dat Ineke aanpassingen uitvoerde/liet uitvoeren. Zowel in haar huis als op haar werkplek.

Ineke leerde dat ze haar gevoeligheid ook als kracht kan gebruiken. Ze probeert nu te voelen hoe haar lichaam reageert op mensen en dingen. Deze informatie, afgegeven door haar lichaam, helpt haar die beslissingen te nemen waarbij ze zichzelf blijft.

Beter

Het resultaat van de aanpassingen in haar omgeving én van haar toegenomen vaardigheid om met haar situatie om te gaan, is dat ze zich beter voelt. Toch heeft ze het gevoel dat haar gezondheid nog beter kan. Dit gevoel stimuleert haar door te gaan met het zoeken naar hoe ze zo gezond mogelijk kan worden. Haar partner ondersteunt haar bij haar zoektocht. In Ineke haar woorden: “hij snapt dat het nodig is voor mij.”

Leven

Ineke maakt van haar gezondheidsklachten geen obsessie. Uit zelfbescherming: “dat het geen dingetje wordt.” Ze richt zich regelmatig op activiteiten ondernemen waar ze plezier uit haalt zoals haar tuin onderhouden, naar klassieke muziek luisteren en pianoles volgen. Ze vertelt dat ze geen talent heeft voor pianospelen, maar dat ze het toch doet. Het houdt haar beide hersenhelften soepel, het leert haar beter luisteren en ze oefent haar handen, ogen en oren ermee. Ineke heeft verder geen plan. Wel zegt ze dat er altijd wel iets is om op te pakken. Iets nieuws wat ze in de vingers wil krijgen. “Het leven is boeiend,” zegt Ineke.

Meer

Wil je meer weten over straling, elektriciteit, elektrosmog of elektrostress? Kijk dan bijvoorbeeld eens op Stichting Elektrohypersensiviteit.

Wil je weten bij wie Ineke hulp inschakelde?

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.